00 Plan OA 01
01 Okhtinskaya Alleya Dizain Prihozhey 1
02 Okhtinskaya Alleya Dizain Prihozhey 2
03 Okhtinskaya Alleya Dizain Gostinoy 1
04 Okhtinskaya Alleya Dizain Gostinoy 5
05 Okhtinskaya Alleya Dizain Gostinoy 3
06 Okhtinskaya Alleya Dizain Gostinoy 2
07 Okhtinskaya Alleya Dizain Gostinoy 4
08 Okhtinskaya Alleya Dizain Spalni 1
09 Okhtinskaya Alleya Dizain Vannoy 1
10 Okhtinskaya Alleya Dizain Vannoy 2
11 Okhtinskaya Alleya Dizain Vannoy 3
12 Okhtinskaya Alleya Dizain Kuhni 1
13 Okhtinskaya Alleya Dizain Kuhni 2
14 Okhtinskaya Alleya Dizain Lodgii 1