00 Kolomyazhskiy Plan 18 04 22
01 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Prihozhey 2
02 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Prihozhey 3
03 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Prihozhey 1
04 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Gostinoy 1
05 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Holla 3
06 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kuhni 2
07 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kuhni 1
08 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kuhni 3
09 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kuhni 4
10 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kuhni 5
11 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Holla 1
12 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Holla 2
13 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Spalni 1
14 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Spalni 2
15 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Spalni 3
16 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Spalni 4
17 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Vannoy 1
18 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Vannoy 2
19 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Vannoy 3
20 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Vannoy 4
21 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kabineta 1
22 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kabineta 2
23 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kabineta 3
24 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kabineta 4
25 Kolomyazhskiy Pr T Dizain Kabineta 5